top of page
Ostatnie posty

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Publikacja powstała w wyniku projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska, ani Narodowa Agencja

nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną, ani za sposób wykorzystania zawartych w niej 

informacji.

bottom of page